Цинкорганічеськие З'ЄДНАННЯ

,

містять зв'язок Zn - С. Осн. типи: R 2 Zn, RZnR ', RZnX (R і R' = Alk, Ar; X = H, Hal, OR,

і ін.). З Ц. с. з

-зв'язком метал-ліганд відомий тільки CH 3 ZnC 5 H 5 : в газовій фазі має структуру з

Пов'язані з 5 Н 5 -лігандом, в твердій фазі -полімера з мостіковимі з 5 Н 5 -групи, пов'язаними з -або -Типи. Нижчі Alk

2

Zn - летючі безбарвні. рухливі рідини, вищі Alk 2 Zn і Ar 2 Zn - зазвичай низкоплавкие тверді в-ва, існують у вигляді мономерів, що мають в твердому вигляді і в розчині лінійну структуру, розчин. в орг. р-телеглядачам. Присутність в алкільних радикала потрійний зв'язку призводить до дімерная твердим в-вам, погано розчин. в неполярних апротонних р-телеглядачам. Ц. с. типу RZnX - димери [напр. , (CH 3 ZnNPh 2 ) 2 ] або вищі асоціати [напр. , (CH 3 ZnOCH 3 ) 4 ]. Діметілцінк термічно стабільний, інші Alk 2
Zn розкладаються при нагр. з виділенням металеві. Zn. Тримаючи. стійкість зменшується зі збільшенням довжини і розгалуженості R. Нижчі Alk 2 Zn (по З 3 включно) кінетично і термодинамічно нестабільні до окислення і гідролізу, на повітрі самовозгораются, водою розкладаються з вибухом. Інші Ц. с. окислюються менш енергійно. При обережному окисленні Alk 2 Zn дають А1kOОН; р-ція йде через стадію утворення цінкорг. пероксидов. При взаємодій. Alk 2 Zn з тріалкілгалогенметанамі утворюються вуглеводні з четвертинним атомом С (р-ція Бутлерова-Львова): ; р-ція з хлорангидридами аліфатіч.к-т призводить до третинним спиртів (див. Бутлерова реакція).

З карбонільних соед. Ц. с. реагують подібно реактивів Гриньяра, р-цію використовують для отримання вторинних і третинних спиртів (р-ція Зайцева). Ц. с. з електронодонорними молекулами утворюють стійкі комплекси, в яких брало атом Zn трьох- або координаційні, напр. ( тре -C 4 H 9 ) ( тре -C 4 H 9 O) Zn піридин. При р-ції Ph 2 Zn з PhLi утворюються солеобразние комплекси Li [Ph 3 Zn]. Ц. с. типу з радикалами близькою природи сімметрізуются: з радикалами разл. природи стійке до сімметрізаціі. Отримують Ц. с. найчастіше взаємодій. алкілцінкгалогенідов з реактивами Гриньяра: C

2

H
5 ZnI + C 3 H 7 MgBr C 2 H 5

ZnC 3 H 7 (C 2 H 5

) 2 Zn + (C 3 H 7 ) 2 Zn. Використовують також прямий метод - р-цію алкілбромідов або иодидов з металеві. Zn, активованим ін. Металами або диспергированием: 2RI + 2Zn 2RZnI R 2 Zn + ZnI

2

. Ц. с. , Вільні від галогенідів Zn, отримують трансметаллірованіем: R 2 Hg + Zn R 2 Zn + Hg. Відомі ін. Методи синтезу Ц. с. , Напр. : Застосовують Ц. с. в орг. синтезі (як правило, у вигляді розчинів). Комплекси Ц. с. з галогенідами перехідних металів - каталізатори полімеризації ненасичених соед.

Літ. : Методи елементоорганічеськой хімії. Цинк, кадмій, під ред. А. Н. Несмеянова, К. А. Кочешкова, т. 3, М., 1964; Comprehensive organometallic chemistry, v. 2, Oxf. - [a. o.], 1982, p. 823-62. А. С. Перегудов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.