Земіра

Земіра ( "що супроводжується музикою спів"), Веніяминівець, син Бехера (1Пар 7: 8) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.