Ксантогенатов

(від грец. xanthos - жовтий і gennao - народжую), солі і ефіри ксантогенових к-т ROC (S) SH. Ксантогсновие к-ти-О-ефіри дитиоугольной к-ти - нестійкі в'язкі рідини з неприємним запахом. К. стійке соед. блідо-жовтого кольору також з неприємним запахом. К. лужних металів розчин. в воді, спиртах, нижчих кетонах, піридині, ацетонітрилі, практично не розчин. в неполярних р-телеглядачам. К. важких металів добре розчинні. в СНСl 3 , СН 2 Сl 2 , ТГФ, бензолі, погано-в воді, спирті, аліфатіч. вуглеводнях і ефірі. Р-рімость К. важких металів у воді зростає в ряду: Hg 2+ , Ag + , Сu + , З 3+ , As 3+ , Pb 2+ , Тl 2+ , Cd 2+ , Ni 2+ , Zn 2+ . К. важких металів в порівнянні з К. лужних металів мають більш низькі т-ри плавлення. наиб. стабільні К., коли R - залишок вторинного спирту. Збільшення мовляв. маси або розгалуження вуглеводневої фрагмента підвищує стабільність К. Тверді К. повільно розкладаються при зберіганні під дією вологи, Про 2 повітря і при нагріванні. К. лужних металів розкладаються в водних розчинах при нагр. , Напр. :
6C 2 H 5 OC (S) SK + ДТ 2 O: 6С 2 Н 5 ОН + 2K 2 + CS 3 + К 2 СО 3 + 3CS 2 З фосгеном До . лужних металів утворюють тіоангідріди (ангідросульфіди), з окислювачами (Кl
3 , Сu 2+ і ін.) і сульфонілхлорідамі - ксантоіндісульфіди, з S x Сl 2 - полісульфіди, з хлорангидридами карбонових кислот при Ч 35 ° с в ацетоні-змішані ангідросульфіди, з нижчими алкіламіни у присутності.каталитич. кол-в солей Ni 2+ або Pd 2+ - діалкілтіонокарбамати: До. лужних металів отримують взаємодій. спиртів з CS 2


у присутності. лугів: 2ROH + CS 2
+ КОН: ROC (S) SK + Н 2 Про Практично всі спирти, а також крохмаль і целюлоза вступають в цю р- цію. К. на основі теоретичних спиртів нестабільні у присутності. води, тому їх отримують з алкоголятов в безводних умовах (в середовищі дігліма, толуолу, бензолу, ефіру). Аналогічно синтезують К. діолів і фенолів. Др. спосіб здобуття До лужних металів полягає в обробці простих ефірів сероуглеродом і гідроксидом лужного металу, напр. :
2
Н 5 ) 2 O + 2CS 2 + 2NaOH: 2C 2 H 5 OC (S) SNa + Н 2 Про Мн. К. важких металів синтезують обмінної р-цією їх солей з К. лужних металів у водному розчині, напр. : 2C
2
H 5 OC (S) SNa + ZnCl 2 : [C 2 H 5 OC (S) S] 2 Zn + 2NaCl Ксантогеновие к-ти отримують подкислением водних розчинів К. лужних металів разб. H 2 SO
4 або соляної к-тій, їх ефіри ROC (S) SR ' - aлкіліpoвaніeм К. лужних металів; ароматичні - взаємодій. К. з ароматич. діазосоед. , Напр. : C 2 H
3 OC (S) SNa + СН 3 I: C 2 H 5 OC (S) SCH 3 + NaI ROC (S) SK + ArN 2 Cl: ROC (S) SAr + N 2
+ KCl K. - флотореагенти для вилучення сульфідів важких металів з руд, особливо з мідно-молібденових; прискорювачі вулканізації, напр. К. цинку (див. "Бутив-ксантогенат"). ксантогенатов целюлози використовують при произове віскози і целофану. К. також застосовують для отримання гербіцидів, інсектицидів і фунгіцидів, як добавки до мастил (використовуваним в режимах високого тиску), інгібіторів в азотних добривах. У 1980 вироб-во К. для пінної флотації (в осн. Для потреб меднорудной пром-сті) склало в США 5900 т, загальна вироб-во К.в капіталістичних. країнах (без урахування произова віскози) -47180 т. Див. також Діетілксантогендісул'фід
. Калію етілксанто-генат. Літ. : Houben Weyl. Melhoden der organischen Chemie. Bd E 4, Stuttg ... 1983. S. 425 27; Kirk-Othmer encyclopedia, 3 ed. , V. 24, N. Y ... 1984. p. 645 61. А. А. Дудінoв . Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.