Вікно

1) см. Будинок, будівництво будинку;
2) в Біблії метафорично говориться про небесних О., через к-які на землю з волі Бога вилилися потоки води (Бут 7: 11; 8: 2; 4Цар 7: 2, 19; Іс 24: 18) . У Мал 3: 10 обіцяно, що, якщо люди будуть віддавати Господу десятини від наявного у них, Господь відкриє "отвори небесні і виллє благословення аж надмір" (пор. Иак 1: 17) ; 3)
Проповідник порівнює з О. чоловіче. очі (Екл 12: 3) . Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.