ВАГНЕРА РЕАКЦІЯ

гидроксилирование соед. , Що містять зв'язок С = С (олефінів, терпенів, стероїдів і ін.), В цис гликоли дією КМПО 4 . Здійснюють при 0-10

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.