другий, В 3 -> третій і т. д.). Вперше В.' />

Віриалів РІВНЯННЯ

(від лат. vires - сили), ур-ня стану реальних газів, що представляє собою розкладання тиску рили фактора стисливості pV / RT в ряд по отрицат. ступенями молярного об'єму V (R - газова постійна, Т - т-ра):

де В 2 , В 3 , ... -т. наз. коефіцієнти віриалів ( В 2 -> другий, В 3 -> третій і т. д.). Вперше В. у. було отримано на основі теореми вириала, звідки і назва. Перший віриалів коеф. дорівнює одиниці, тому для розріджених газів ( ), а також при В 2 = В 3 = ... = 0 В. у. , Обмежене першим членом ряду, переходить в ур-ня стану ідеального газу pV = RT. віриалів коеф. чистих газів є ф-ціями тільки т-ри Т і не залежать від тиску (щільності). Віриалів коеф. газових сумішей залежать від т-ри і складу. Другий віриалів коеф. газу при низьких т-pax негативний, при високих - позитивний. Т-ра Т Б , при якій В 2 => 0, наз. точкою Бойля. У точці Бойля ур-ня стану ідеального газу може бути застосовано навіть для помірнощільних газів.

статистич. фізика дозволяє обчислити віриалів коеф. і їх температурну залежність, якщо відомий потенціал міжмолекулярної взаємодії для даного газу. При цьому В 2 визначається взаємодій. пар частинок, В 3 - одночасним взаємодій. трьох частинок і т. д. Однак надійні відомості про потенціал межмол.взаємодій. вельми обмежені, тому для розрахунків віриалів коеф. на практиці найчастіше використовують співвідношення, засновані на відповідних станів законі і враховують критич. параметри в-ва. Експериментально віриалів коеф. визначають за даними про p-V-T залежностях, в'язкості газів і ін.

В. у. застосовують для опису газів малої і помірної щільності, що не перевищує 30-40% від критичної. Для опису за допомогою В. у. більш щільних газів потрібно вводити велику кількість членів ряду. При щільності, відповідних рідкого стану в-ва, віріалиюе розкладання розходиться. Для станів поблизу критичного. точки рідина - газ В. у. в принципі непридатне, т. к. в цьому випадку залежність термодинамич. св-в від т-ри і щільності (тиску) не має аналіт. вираження (див. Критичні явища).

Літ. см. при ст. Гази. М. А. Анісімов.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.