ВІЛЬГЕРОДТА РЕАКЦІЯ

(р-ція Вільгеродта - Кіндлера), перетворення алкіларілкетонов в аміди карбонових кислот при дії

полісульфіду амонію:

В. р. була поширена також на діалкілкетони, альдегіди, тіокетони, похідні альдегідів і кетонів (оксими, іміни і т. п.), олефіни, ацетилену, спирти, Меркаптани і ін., напр. :

Зазвичай вихідне соед. нагрівають з водним розчином жовтого полісульфіду амонію при ~ 200

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.