Уретанового еластомером

(поліуретанові еластомери), полімерні матеріали на основі поліуретанів. Характеризуються високими міцністю і еластичністю, високим опором ударним навантаженням і гідроабразивного зносу, стійкістю до дії світла, радіації, неполярних р-телеглядачам і палив, а також широким температурним діапазоном експлуатації (від -40 до 120 0 C) (див. також табл.).

Синтез В. е. здійснюють аналогічно синтезу поліуретанів взаємодій. соед. , Що містять ізоціанатні групи (ді-ізоцианати, ізоціануратізоціанати і ін.) З бі- та поліфункціональними олігоефір, що мають кінцеві гідроксильні групи. В якості останніх зазвичай використовують олігогліколі з мовляв. м. 1000-5000, складні ефіри з кінцевими групами ОН (гл. обр. продукти поліконденсації аді-піновий, фталевої та ін. дикарбонових K-T з нізкомол. гликолями), тріолі (гліцерин, триметилолпропан і ін.). Р-цію зазвичай проводять у присутності. агентів подовження і структурування ланцюгів - гликолей, води, моноаллілового ефіру, гліцерину, аліфатіч. і ароматичних. амінів; каталізатори р-ції - третинні аміни, орг. солі і комплекси Sn, Fe, Cu або Со.

властивості ДЕЯКИХ уретанового ЕЛАСТОМЕРІВ

Показник

Литтєві монолітні еластомери

вальцюються монолітні еластомери

Термоеластопласти монолітні

Подовжувачі ланцюга (вулканізуют агенти)