Убіхінон

(коферменти Q, Q n ,> KoQ n , 2, 3 Дімі-токси-5-метил-6-поліпренілбензохінони, ф-ла I), жовті або жовто-оранжеві кристали (при n = 7-15) або червоні маслоподібними в-ва (n = 1-6), не розчин. в воді, розчин. в орг. р-телеглядачам:

270-275 нм (в залежності від р-ри-теля). в природі наиб, часто зустрічаються Q 6 - Q 10 з Е-конфігурацію-цією; організму людини властивий Q 10 . У. грають важливу роль в біоенергетиці клітини більшості прокаріотів і всіх еукаріот. Осн. ф-ція У. - перенесення електронів і протонів від разл. субстратів до цитохромам при диханні і окисного фосфорилювання.

У., гл. обр. у відновленій формі (убіхінол, Q

n H 2 ), виконують ф-цію антиоксидантів. У. можуть бути простетіч. групою білків. Виділено Q-зв'язуючі білки трьох класів, що діють в дихат. ланцюга на ділянках функціонування ферментів сукцинат-біхінонредуктази , НАДН-убіхінонредуктази і цитохромов ви з 1

. Біосинтез У. включає метаболич. перетворення фенілу-нина, тирозину і ін. в 4-гідроксибензойної к-ту (осн. попередник ядра У.), побудова поліпренілпірофосфатной ланцюга, перенесення її до 4-гідроксибензойної к-ті (або метаболітів норадреналіну), наступні р-ції гідроксілірова- ня, О-і С-метилування.

Існують два осн. шляхи хім. синтезу У. Один з них включає алкілування поліпренільной ланцюгом 2, 3-Дімі-токси-5-метил-1, 4-гидрохинона або його моно- [R (R ') = H, R' (R) = AIk, Ac] або діефіров (R = R '= AIk, Ac) по р-ції Фріделя - Крафтса, а також регио- і стереоселективного пренілірованіе бензохінонового ядра: