Тулій

(від грец. Thule - Тулі, у античних географів - край-ний північну межу світу; лат. Thulium) Tm, хім. елемент III гр. периодич. системи; відноситься до рідкоземельних еле-ментів (иттриевая підгрупа лантаноїдів), ат. н. 69, ат. м. 168, 9342. В природі один стабільний нуклід 169 Tm. Конфі-гурація зовн. електронних оболонок атома 4 13 5s 2 5p 6 6s 2 ; сте-пені окислення +3, +2, рідше +4; енергії іонізації при по-следоват. переході від Tm 0 до Tm 5+ соотв. 6, 181, 12, 05, 23, 68, 42, 69, 65, 4 еВ; електронегативність за Полінгом 1, 0-1, 2; атомний радіус 0, 174 нм, іонні радіуси Tm 3+ (в дужках вказані координац. числа) 0, 102 нм (6), 0, 113 нм (8), 0, 119 нм (9), Tm 2+ 0, 117 нм (6), 0, 123 нм (7).

Зміст в земній корі 2, 7

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.