Вибір Редакції

ТРІФЕНІЛФОСФІТ

(тріфеніловий ефір фосфористої к-ти) (C 6 H 5 O) 3 P, мовляв. м. 310, 27: бесцв. кристали або масляниста рідина: т. пл. 21 25 0 C, т. Кип. 200-201 ° С / 5 мм рт. ст. (129 ° С / 0, 001 мм рт. Ст.);

1, 1844;

1, 5910; розчин. в орг. р-телеглядачам, не розчин. в воді.

Св-ва T. багато в чому типові для середніх фосфіти (див. Фосфіти органічні). В інертному атмосфері T. не розкладається при нагр. до 200-250 0 C протягом дек. годин: утворює комплекси з к-тами Льюїса і солями деяких металів, окислюється до фосфату O 2 повітря і мн. окислювачами (H 2 O 2 , N 2 O 4 і ін.), приєднує сірку, отщепляя її від мн. соед. з утворенням тіонфосфата (C 6 H 5 O) 3 PS. При дії на T. RI утворюються солі фосфонію [(C 6 H 5 O) 3 PR] + I - , а при обробці Cl 2 або Br 2 - діагалогенфосфорани (C 6 H 5 O) 3 PHal 2 . Останні в звичайних умовах не перегруповуються в фосфорильної соед. (За механізмом Арбузова реакції ) і використовуються для перетворення спиртів (в т. Ч. Цукор) в їх галогенопроїзводниє. При обробці T. карбоновими к-тами або H 3 PO 3 утворюється діфенілфосфіт. Нагрівання T. зі спиртами приводить до продуктів часткової або повної переетерифікації, а з ароматичних. амінами - до тріамідам фосфористої к-ти.

T. отримують взаємодій. PCl

3 з фенолом (HCl віддувають або пов'язують підставою). Т. - стабілізатор полімерів, розчинник епоксидних смол, реагент в синтезі пластифікаторів і пестицидів.

Літ. :

Пурдела Д., Вилчану Р., Хімія органічних сполук фосфору, пров. з рум. , M., 1972, с. 174, 178, 192, 269. Г. І. Дрозд. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.