Тоху

Тоху, Левит із роду Каафа, син Цуфа, предок Самуїла (1Цар 1: 1) . У 1Пар 6: 34 він названий Тоахом.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.