Тоах

Тоах, Левит із роду Каафа, син Цура, предок Самуїла (1Пар 6: 34, 35) . У 1Цар 1: 1 він названий Тоху.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.