Тіурами

[ біс - (тіокарбамоіл) сульфіди, тіурамсуль-фіди], соед. загальної ф-ли RR'NC (S) S n C (S) NRR ', де R, R' = Н, Alk, Аr. Наїб. вивчені моно-, ди-і тетрасульфіди (псоотв. 1, 2, 4). Широко застосовуються тіураммоносуль-фіди з R = R '= СН 3 і тіурамдісульфіди з R = R' = СН 3 або С 2 Н 5 ; R + R '= (СН 2 ) 5 ; R = С 2 Н 5 , R '= С 6 Н 5 (див. Алкіл Хімічна енциклопедія . - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.