ТІТАНОРГАНІЧЕСКІЕ З'ЄДНАННЯ

містять зв'язок Ti-С. Більшість Т. с. -гетеролігандние комплекси, гомолігандние- термічно малостабільни і важкодоступні. Формальна ступінь окислення Ti в Т. е. Від + 2 до +4. Соед. Ti (IV) зазвичай мономірним, соед. Ti (III), як правило, асоційовані з допомогою мостікових груп, напр. Ti (m-K) n Ti; соед. Ti (II) -немногочісленни. Т. е. Мають, як правило, тетраедріч. будова; відомі також октаед-річ. комплекси, ін. типи зустрічаються рідко. Наїб. вивчені: комплекси, що містять 1 або 2 ціклопентадіенільних кільця (Ср), пов'язані з Ti по p-типу [Ti (L) n (p-Cp) 2 ] ( n = 1, 2), [Тi (L) n (p-Ср)] ( n = 3, 4), де L-карбонильная або ацидності група, олефин, фосфорорг. соед. та ін. ; комплекси з лігандами, пов'язаними з s-типу [Ti (X) 4 _ n (sR) n L '] (X = ацидності група, L' = разл. донорні ліганди, n = 1, 2); змішані комплекси типу | Ti (s-R) 2 (p-Cp) 2 ], [Ti (s-R) (p-Cp) (L)].

Т. е. мають високу реакц. здатністю (багато хто реагує навіть з зазвичай інертними орг. р-телеглядачам). Підвищенню стабільності Т. е. Сприяє введення в ліганди об'ємних заступників, екранують центр. атом; використання хелатообразующіх лігандів; запобігання процесів b-H-елімінування, а також створення такої комбінації лігандів, при якій координац. сфера металу повністю зайнята.

Для всіх Т. с. характерно легке заміщення орг.лігандів на ацидності групи. Наїб. легко обмінюються s-R-ліганди, заміщення p-Ср-груп йде зазвичай при нагріванні. Р-ції протікають по гетеролітіч. механізму у присутності. к-т, води, спиртів, галогенів і ін. Багато Т. с. окислюються Про 2 повітря, що обмежує можливості їх використання.

Наїб. інтерес в хімії Т. с. являють р-ції, в яких брало відбувається хім. модифікація орг. лігандів в координац. сфері металу, До них відносять р-ції впровадження малих молекул (СО,. СО 2 , SO 2 , NO, N 2 і ін.) зі зв'язків TiЧС; відновлення ненасичених орг. і деяких неорг. молекул (напр., N 2 ); р-ції, що призводять до нових зв'язків СЧС (оліго-і полімеризація, ізомеризація і ін.), ці р-ції вдається здійснити лише в спеціальних, суворо контрольованих умовах.

Т. с. отримують заміщенням атомів галогену в безводних солях Ti, використовуючи орг. соед. Li, Na, Mg, Zn і Аl.

У промисловості застосовують гетеролігандние Т. с. , Що містять ціклопентадіенільние, арильні і метальних ліганди, а також атоми галогенів і (або) алкоксіл'ние групи. Осн. область застосування-полімеризація ненасичених соед. (Часто використовують в складі каталізаторів Циглера-Натта). Є дані про використання Т. з. в якості регуляторів горіння, для отримання металеві. і металооксидних плівок.

Літ. : Comprehensive organometallic chemistry, ed. by E. Wilkinson, F. G. A. Stone, E. W. Abel, v. 3, Oxf. , 1982. Д. А. Леменовскій.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.