Тіолами

(меркаптани, Тіоспирти), містять в молекулі меркаптогруппу ЧSH (сульфгідрильні групи), безпосередньо пов'язану з орг. радикалом. У статті розглянуті алифатические і алициклические Т., про ароматичні Т. см. тіофеноли.

Атом S в меркаптогрупи має гібридизацію, проміжну між 2 і 3 ; > довжини зв'язків, напр. , Для СН 3 SН (нм) 0, 1817 (СЧS), 0, 1329 (SЧH), кут CSH 96, 5 °. Енергія зв'язку SЧH 360 кДж / моль. Група SH має слабку отрицат. індукційним і покладе. мезомерним ефектами; константи Гаммета s мета 0, 25, s hara > 0, 15. Кислотні св-ва її вище, а основні нижче, ніж групи ОН.

Назви Т. виробляють додатком до назви відповідного вуглеводню суфікса "тиол", напр. СН

3 SН-метантіол, С 6 Н 11 SН -ціклогексантіол. Нижчі аліфатичні Т. володіють різким неприємним запахом, к-рий виявляється при дуже низьких концентраціях (до 2

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.