ТІОФОРМАЛЬДЕГІД

(метантіаль) CH 2 S, мовляв. м. 36, 087; нестабільне соед. (Період напіврозпаду 6 хв при 0, 01-0, 05 Па), відоме раніше лише у вигляді циклич. три-мера-1, 3, 5-трітіана (т. пл. 219-220 ° С). Молекула Т. пла-Нарнії, довжини зв'язків 0, 161 нм (C = S), 0, 109 нм (СЧН).

За хім. св-вам Т. -представник тіоальдегідів (див. Тіокарбонільние з'єднання ).

Генерують Т. пиролизом диметилсульфіду, тріметілен-сульфіду, 1, 3, 5-трітіана, метілроданіда, метансульфеніл-хлориду та ін. Одержуваний в момент виділення Т. вступає в дієновий синтез; з циклопентадієніл утворює з кількостей. виходом 2-тіабіцікло [2. 2. 1] гепт-2-ен, що дозволяє використовувати циклопентадієн [також як 2 - ( тре -бутілді-метілсілоксі) -1, 3-бутадієн] для фіксації Т.

Т. може входити до складу одно- і багатоядерних комплексів Os, Ru, W та ін. металів в якості ліганда, при цьому його отримують відновленням сульфидного лиганда або приєднанням сірки до метиленової ліганду. У подібних комплексах, що представляють новий тип кластерних каталізаторів, молекула Т. стабілізована зв'язком з металом, тому комплекси можуть служити джерелами Т. в р-ціях.

Літ. см. при ст. Тіокарбонільние з'єднання. Н. А. Тількунова.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.