Феофіл

Феофіл (грец. Теофілос, "друг Божий"), особа, якій адресовані см. Євангеліє від Луки (II, 4) і см. Діяння апостолів (I, 2). В Лк 1: 3 Лука звертається до нього, називаючи його офіц. титул (грец. кратістос), а в Дії 1: 1 - вже без титулу. З цього дослідники дійшли висновку, що в період між складанням Євангелія і Діянь Ф. став християнином.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.