Палтітянін

Палтітянін, прізвисько Хелеца (Хереца), одного з хоробрих у Давида, ймовірно, нащадка якогось Палти або см. Пелету (2Цар 23: 26; 1Пар 11: 27; 27: 10) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.