Тетрахлоретилен

(перхлоретілен) ССl 2 = ССl 2 , мовляв. м. 165, 83; бесцв. рідина з різким запахом; т. пл. -22, 4 ° С, т. кип. 121 ° С;

1, 625;

1, 5044; t крит 340 ° С, p крит 4, 49 МПа, d крит 0, 573 г / см 3 ; h (мПа Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л . Кнунянц. 1988.