ТЕЛЛУР

(від лат. tellus, рід. падіж telluris-Земля; лат. Tellurium) Ті, хім. елемент VI гр. периодич. системи, відноситься до

халькогенам , ат. н. 52, ат. м. 127, 60. Природний Т. складається з восьми ізотопів: 120 Ті (0, 089%), 122 Ті (2, 46%), 123 Ті (0, 89%), 124 Ті (4, 74%), 125 Ті (7, 03%), 126 Ті (18, 72%), 128 Ті (31, 75%) і 130 Ті (34, 27%). Конфігурація зовн. електронної оболонки 5s 2 5p 4 ; ступеня окислення Ч 2, + 4, +6, рідко +2; енергія іонізації при последоват. переході від Ті 0 до Ті 6 + 9, 010, 18, 6, 28, 0, 37, 42, 58, 8, 72, 0 еВ; спорідненість до електрону ~ 2 еВ; електронегативність за Полінгом 2, 10; атомний радіус 0, 17 нм, іонні радіуси, нм (в дужках вказані координац. числа): Ті 2 0, 207 (6), Ті 4+ 0, 066 (3) , 0, 80 (4), 0, 111 (6), Ті 6 + 0, 057 (4), 0, 070 (6). Зміст в земній корі 1

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.