ТЕЛЕ-ЗАМІЩЕННЯ

заміщення (зазвичай нуклеофіла.) в аро-Матіч. або гетероароматіч. ряду, при к-ром входить група вступає в положення, що знаходиться через один або більше атомів від минає групи; позначається N ( AE ) tele Так, при дії KNH 2 в рідкому NH 3 на 5-бром -1, 7-наф-тірідін утворюється суміш 8- і 2-аміно-1, 7-нафтірідіна з виходом 42 і 3% відповідно. Р-ція протікає з утворенням в якості інтермедіатів s-комплексів (ф-ли I і II) в співвідношенні 3: 1. Останні стабілізуються елімінування Вr - . Протон при цьому формально переміщається з положення, куди увійшов нуклеофил, в положення, раніше зайняте групою, що йде:

s-Комплекс (I) в невеликому ступені зазнає і нормальну ароматизацію з утворенням 8-аміно-5-бром-1, 7-нафтірідіна (5%) за звичайним механізмом Чичибабіна реакції.

Т. -з. , Як правило, характерно для сполуки. , Що містять неактівір. йде групу (Hal, NO 2 , PhSO 2 і т. д.), що змушує нуклеофил приєднуватися до іншого, більш електронодефіцітному вуглецевого атома. Розрізняють парне і непарне Т. -з. в залежності від числа атомів між місцем вступу нуклеофіла і групою, що йде. Т. -з. може протікати з розкриттям і подальшої циклизацией s-комплексу (за механізмом ANRORC tele ). Нуклеофил може вступати також в бічний ланцюг, напр. :

Літ. : Novi М. [е. a.], "Tetrahedron", 1983, v. 36, № 12, p. 1879-83; Van den Haak H. J. W., van der Plas H.C, "J. Org. Chem.", 1982, v. 47, №9, p. 1673-77; Novi M., Dell 'Erba C, Sancassan F., "J. Chem. Soc., Perkin trans. 1", 1983, № 6, p. 1145-49. А. Ф. Пожарський.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.