Фарсис

Фарсис (євр. Тарешіш):
1) один з синів Явана (Бут 10: 4) , т. е. стався від нього народ. Земля Ф., очевидно, знаходилася далеко на заході (Пс 71: 10; Іс 66: 19; Іона 1: 3; 4: 2) . З Ф. фінікійці привозили срібло, залізо, олово і свинець (Єр 10: 9; Єз 27: 12) . Тому вчені припускають, що Ф. міг бути Тартесса, фінік. торг. містом, які лежали при впадінні Гвадалквівіра в Атлантичний океан. Слово Таршиш зустрічається і в фінік. мові в значенні "плавильня", "металургійний завод", "плавильна установка". У написі IX ст. до Р. Х., виявив. в Норі на Сардинії, згадується Таршиш, т. е. плавильна установка на цьому острові, де багаті поклади свинцю, срібла і олова розроблялися ще в стародавні часи. Часто згадуються в ВЗ "таршіські кораблі" (3Цар 10: 22; Пс 47: 8; Іс 2: 16; 23: 1, 14; 60: 9; Єз 27: 25) - в багатьох місцях просто "кораблі" (3Цар 22: 49; 2Хр 9: 21; 20: 36) - це перш за все суду, предназнач. для транспортування металу. Тоді стає зрозумілим, чому так названі суду Соломона і Йосафата, чиї маршрути обмежувалися Червоним морем. Кр. того, таршіські кораблі називали суду, к-які ходили в місто Ф. (Іона 1: 3) , і не виключено, що в кінцевому підсумку так стали іменувати всі судна, предназнач. для далеких морських плавань;
2) Веніяминівець, син Білгана (1Пар 7: 10) ;
3) один з семи "князів перських та мідійських" при царі Ахашвероші (Есф 1: 14) . см. Адмата.

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.