Вибір Редакції

ГРАНАТИ Синтетичні

кристалічної. соед. загальної ф-ли R 3 III M 2 III (X III O 4 ) 3 , де R ni -Y або інші РЗЕ, М III , X III -Fe, Al, Ga, подібні за структурою прир. гранат R II 3 M III 2 (SiO 4 ) 3 (кубич. кристаллич. решітка, просторів , група Ia3d ). Структура Г. с. каркасна, побудована з тетраедрів ХО 4 і октаедрів МО 6 , в порожнинах яких брало розташовані поліедри RO 8 . Г. с. мають високі твердістю і міцністю (див. табл.). Хімічно стійкі, не розчин. в воді. Для Г. с. характерний ізоморфізм атомів R, М і X, внаслідок чого існують багаточисельні. різновиди цих сполук. Нижче наводяться св-ва наиб. важливих Г. с.

Ітрій-залізний гранат Y 3 Fe 2 (FeO 4 ) 3 - червоно-бурі кристали;

10 14 Ом * см; точка Кюрі 556 К; оптично прозорий в області 1, 1-1, 5 мкм. Утворюється при сплаву оксидів Y і Fe. Монокристали вирощують з розчину Y 2 O 3 (10, 0% по масі) і Fe 2 O 3 (20, 4%) в розплавленої суміші РbО (36, 8%), PbF 2 (27, 1%) і в 2 Про 3 (5, 5% ) при зниженні т-ри від 1300 до 930

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.