ПОВЕРХНЕВА АКТИВНІСТЬ

, здатність в-ва при адсорбції на межі поділу фаз знижувати поверхневий натяг (міжфазне натяг). Адсорбція Гв-ва і викликане нею зниження поверхневого натягу s пов'язані з концентрацією св-ва в фазі, з до-рій в-во адсорбується на міжфазну пов-сть, рівнянням Гіббса (1876):

де R - газова постійна, Т-абс. т-ра (див. Адсорбція). Похідна служить мірою здатності в-ва знижувати поверхневий натяг на даній міжфазній межі і також зв. поверхневою активністю. Позначається G (в честь Дж. Гіббса), вимірюється в Дж

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.