Сірчистого ангідриду

,

то ж, що сірки діоксид.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.