Вибір Редакції

Сукцинатдегідрогеназу

[сукцинат: (акцептор) -оксідоредуктаза, сукцинат -убіхінон редуктаза], фермент класу оксидоредуктаз, каталізує окислення діаніона бурштинової к-ти (сукцината) до діаніона фума- ровой к-ти (фумарату) в трикарбонових кислот циклі; прир. акцептори електронів в цій р-ції-убіхінон, нафтохінони, неприродні-гексаціаноферрат і деякі ін.

З. вищих організмів каталізує і зворотний р-цію (фумаратредуктазную)-відновлення фумарату до сукцината; донори електронів -убіхіноли, флавінмононуклео-тид (див. Рибофлавін ) і ін. У ряду мікроорганізмів фумаратредуктазная р-ція каталізується спец. ферментом (фумаратредуктази), дуже близьким за структурою до С. У деяких організмів в клітинах одночасно присутні С. і фумаратредуктази. С. вищих організмів крім сукцината здатна каталізувати окислення (зі значно меншими швидкостями) його галогензамещенних і діаніона яблучної к-ти.

Фермент складається з 4 субодиниць з мовляв. масами ок. 70, 30, 14 і 12 тис. І містить в якості окислить. -Відновити. груп флавінаденіндінуклеотід (ковалентно пов'язаний з найважчою субодиницею) і 3 Fe-S-кластера (асоційованих з субодиницею з мовляв. м. 30 тис.). Одна з малих субодиниць С. вищих організмів і фумаратредук-тази мікроорганізмів містить гем.Активний центр, що зв'язує сукцинат, локалізована на найважчій субодиниці, а центр, що зв'язує убихинон, -в субодиниці з мовляв. м. 12 тис. В специфічний. зв'язуванні сукцината беруть участь залишки аргініну, гістидину і цистеїну. С. проявляє оптим. каталитич. активність при рН 7, 5-8. Встановлено первинні структури субодиниць з мовляв. м. 70 і 30 тис.

специфічний. інгібітори С. -ртутьорг. соед. , N-алкіл-ди малеиновой к-ти, фенілгліоксаль, 2, 3-бутандіон, нек-риє ефіри карбонових кислот і ін.

Оборотні конкурентні (по відношенню до сукцініл-ту) інгібітори-діаніони малоновой і щавелевоуксус- ної к-т.

З. всіх вивчених організмів міцно пов'язані з внутр. мембраною мітохондрій (вищі тварини, дріжджі) або плазматіч. мембраною (бактерії і синьо-зелені водорості), будучи компонентами електронотранспортной дихат. ланцюга (див. Дихання, Окислительное фосфорилюються-вання ) .

Активність С. часто використовують для ідентифікації внутр. мембран мітохондрій при фракціонуванні клітин і клітинних органел.

Літ. : Виноградов А. Д., "Біохімія", 1986, т. 51, ст. 12, с. 1944-73.

А. Д. Виноградов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.