Стронцію титанаті

SrTiO 3 , бесцв. кристали з кубич. гратами типу перовскіту ( а = 0, 3904 нм, просторів. група Рм 3m); при т-pe Кюрі (10 К) переходить в тетрагон. модифікацію (просторів. група P4 / mmm ); нижче 100 К відбувається двійникування (освіта областей з разл. орієнтацією кристалічних. структури), двійники, паралельні в напрямку [011], з шириною 10-50 мкм є сёгнетоелектріч. доменами (області однорідної спонтанної поляризації); т. пл. 2040 ° с; плотн. 5, 11 г / см 3 ;

98, 27 Дж / (моль

Х мическая енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.