Сольватохромія

(від лат. solvo-розчиняю і грец. chroma-колір, забарвлення), зміна спектра поглинання сполук при зміні сольватіруются здатності р-розчинника . Розрізняють 2 види взаємодій. з'єднань з р-рите-никами: неспецифічне (універсальне), обумовлене в осн. взаємодій. диполів молекул розчиненого в-ва і р-розчинника, і специфічне, напр. завдяки межмол. водневим зв'язкам (див. Сольватація ). Якщо при порушенні світлом молекули к. -л. соед. рівновагу між її неполярной і полярної формами зміщується в бік останньої (як для барвника ф-ли I), то збільшення полярності р-розчинника призводить до батохромний зсув довгохвильового смуги поглинання (в область довгих хвиль) і поглибленню забарвлення (позитивна С.). Якщо основний стан молекули розчиненого в-ва більш полярно, ніж порушену (напр., II), спостерігається гипсохромний зрушення (в область коротких хвиль) і підвищення забарвлення (негативна С.).

На зміни в спектрах, що пояснюється С., часто накладаються доповнить. ефекти, зумовлені зсувом Таута-мірних рівноваг (напр., при азохінонгідразонной таутомерія) або утворенням солей (в середовищі р-телеглядачам типу піридину або СН 3 СООН) (див. Кольори органічних з'єднанні ) .

Совр. теорія С. розглядає взаємодій. молекули розчиненого в-ва, що володіє певними дипольниммоментом і поляризуемостью, з р-телеглядачам як суцільним безструктурним діелектриком, що характеризується статич.діелектричної. проникністю і показником заломлення. Теоретич. ур-ня дозволяють отримувати інформацію про св-вах молекул в електронно-збуджених станах, але зазвичай "е можуть передбачати величини зрушень смуг поглинання. Для цієї мети застосовують емпіріч. ур-ня, що базуються на відомих зрушеннях для деяких соед., прийнятих в якості модельних. у зв'язку з тим, що разл. соед. по-різному взаємодій. з р-телеглядачам, універсальної шкали сольватіруются здатності р-телеглядачам не існує. Наїб. перспективні поліпараметріч. ур-ня, напр. ур-ня Камлета - тафта:

v = v 0 + sp * + а a + b b, де v і v ° - годину Оти, відповідні максимуму поглинання в р-телеглядачам і в циклогексане соотв.; p *, a, b-т. зв. сольватохромние параметри, значення яких брало визначені для великого числа р-телеглядачам;

s, а, b Ч сольватохромние коеф., пов'язані з будовою сполуки. і характеризують його чутливість до сольватохромним параметрам р-телеглядачам. Значення p * характеризують здатність до неспеціфічен. сольватації, a-здатність протонодонорного р-розчинника до утворення водневих зв'язків з протоноакцепторнимі соед. , B-здатність протоноакцепторного р-розчинника до утворення водневих зв'язків з протонодонорнимі сполуками. Вперше поняття С. введено А. Ганчев (1922).

Літ. :

Кіпріану А. І., «Успіхи хімії», 1960, т. 29, ст. 11, с. 1336-52; Бахшиев Н. Г., Спектроскопія міжмолекулярних взаємодій. Л., 1972; KaroletM. J., Abboud I. М., Tuft R. W., "Progr. Phys. Org. Chem.", 1981, v. 13, p. 485-630. В. Я. Файн. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.