Пірілен СОЛІ

(солі піроксонія), містять в молекулі катіон пірилію структури I.

Для П. с. , Як і для бензопірілія солей, характерні р-ції з нуклеофилами; взаємодій. з електрофілами по гетерокольцу невідомо. Серед перетворень П. с. розрізняють р-ції зі збереженням піранового кільця, його розкриттям, а також р-ції рециклізації з утворенням нових циклич. систем.

Р-ції першого типу включають превращ. заступників, пов'язаних з піріліевих кільцем (напр., де-карбоксилювання, конденсація, заміщення та ін.), і приєднання нуклеофіла. агентів в положення 2, 4 і 6 з утворенням a- або g-аддуктов або продуктів їх окислення.

Р-ції з розкриттям циклу, характерні для a-адуктів, протікають, як правило, через нестабільні промежут. продукти, к-які можуть піддаватися гідролітіч. розщепленню або изомеризоваться, напр. :

Рециклизация П. с. з залученням приєдналася нуклеофіла або наявного в циклі заступника може відбуватися з утворенням 5-7-членних гетеро- і кар-боціклов. П'ятичленні гетероцикли утворюються, напр. , При окисленні П. с. або їх взаємодій. з 1, 2-біфункціон. нуклеофіла-лами:

Освіта нового шестичленного гетероциклу може відбуватися як зі збереженням вуглецевого скелета, так і з його зміною, напр. :

Формування карбоцікліч. шестичленних соед. здійснюється в р-ціях з СН-кислотами і при взаємодій.a-алкілзаміщених П. с. з лугами або вторинними амінами, напр. :

Освіта семічленную соед. спостерігається в р-ціях П. с. , Напр. , З азиду і гидразином:

Для П. с. характерні фотоперегруппіровкі, напр. :

П. с. синтезують з соед. , Що містять піранового цикл, або конденсаційними методами - ацилированием Олеф-нів або метил (метилен) кетонів, конденсацією метолкето-нів з альдегідами, дикетонов, ортоефірамі, ацеталями, напр. :

П. с. -промежут. продукти в орг. синтезі, фотосенсибілізатори, інгібітори корозії, фото- і термохромні з'єднання.

Літ. : Дорофієнко Г. H., Садекова E. H., Кузнецов E. В., Препаративна хімія піріліевих солей, Ростов н / Д. , 1972; Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 9, M., 1985. с. 15-26; Pyrylium salts: synthesis, reactions and physical properties, в сб. : Advances in heterocyclic chemistry, Suppl. 2, N. Y., 1982; Kuznetsov E. V., Shcherbakova I. V., Balaban A. T., в сб. : "Advances in heterocyclic chemistry", v. 50, N. Y., 1990, p. 157-254. Див. Також літ. при ст. Бензопірілія солі. E. В. Кузнєцов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.