Кремнійорганічна рідина

(силіконові масла), олігоорганосілоксани, що не містять реакційноздатні функц. груп і зберігають плинність в широкому діапазоні т-р (від - 135 до 250-300 ° С). Мають лінійне і розгалужене (ф-ла I) або циклич. (II) будова:


В ф-лах R = CH 3 , C 2 H 5 , H; R ' , R " = СН 3 , С 2 Н 5 , С 6 Н 5 , ізo -OC 8 H 17 ; R " ' = С 6 Н 5 , С 6 Н 3 Сl 2 , CH 2 CH 2 CF 3 , CH 2 CH 2 CN, [ЧOSi (CH 3 ) 2 Ч] ЧOSi (CH 3 ) 3 (p = 0-10), з -ОС 8 Н 17 , Н. для I: n = 0-250, m = 0-25, для II: n = т = 0-10. У промисловості К. ж. отримують слід. методами: 1) гідролітіч. сополіконденсаціей суміші моно-, ди-і тріфункціональних органохлорсіланов (R 3 SiCl, R 2 SiCl 2 , RSiCl 3 ) або (і ) органоалкоксісіланов [R 3 SiOR, R 2 Si (OR) 2 , RSi (OR) 3 ] у присутності. або відсутності акцепторів НСl (напр., алкіламінів, піридину, сечовини); отриманий продукт (гідролізат) піддають каталитич. перегрупування (кат. - HCl, H 2 SO 4 , КОН, R 4 N + OH - ); 2) спільної полімеризацією суміші октаорганоціклотетрасілокеанов і гексаорганодісілоксанов у присутності. перерахованих вище каталізаторів перегрупування. * Наведено наиб. поширені К. ж. (В дужках вказані марки К. ж.): I і II олігодіметілсілоксановие рідини соотв. лінійного (ПМС) і розгалуженого (ПМС-р) будови.III олігодіетілсілоксановие рідини (ВЕЗ). IV олігометілфенілсілоксановие рідини (ПФМС), V - оліголіметіл (метил) діхлорфенілсілоксановие рідини (ХС-2-1), VI -олігодіметіл (метил) -g-тріфторпропілсілоксановие рідини (ФС), VII олігооргано (2-етілгексілоксі) силоксанових рідини (ПФГОС- 4).


До. ж. безбарвні; за виглядом нагадують очищені нафтові олії. Для них характерні такі цінні св-ва, як відносно мала зміна в'язкості зі зміною т-ри, більш висока в порівнянні з рідкими вуглеводнями стисливість (до 36% за обсягом при 4000 МПа), низькі т-ри застигання і склування, гідрофобність, хімічної . інертність, високі тримаючи. (240-350 ° С) і термоокісліт. (150-300 ° С) стабільності, хороші діелектричної. св-ва. Св-ва К. ж. змінюються в широких межах в залежності від типу орг. радикалів, пов'язаних з атомами Si (див. табл.). наиб. широкого поширення набули олігодіметілсілоксановие рідини лінійного і розгалуженого будови (в ф-ле IRR " '

= СН 3 ). Їх застосовують як демпфирующие, амортизаторні, гідравлічні. рідини, дисперсійні середовища в пластичних мастилах , техн. вазелін і теплопровідних пастах, теплоносії, антівспенівателі для неполярних орг. середовищ, нерухомі фази ГРХ, рідкі діелектрики. Олігодіетілсілоксановие рідини (ф-ла I; RR " ' = С 2 Н 5 ) завдяки більш низьким т-рам замерзання, хорошою сумісності з ін. орг. середовищами і найкращим змащує св-вам, ніж у олігодіметілсілоксанових рідин, використовують також як дисперсійні середовища для консистентних мастил, низькотемпературних рідин і мастил. Олігометілфенілсілоксановие рідини (ф-ла I; RR " ' = СН 3 , С 6 Н 5 ) мають підвищ. Термостійкістю - до 200-250 ° С (короткочасно - до 300 ° С) в залежності від числа фенільних груп в молекулі.Тому осн. призначення їх (крім зазначених вище), а також метілфенілціклосілоксанов робоче середовище в дифузійних вакуумних насосах і високотемпературні теплоносії. З метою модифікації св-в К. ж. в орг. радикали, пов'язані з атомами Si, вводять атоми галогенів або разл. полярні групи. Серед таких К. ж. наиб. практич. застосування знаходять, напр. , Олігодіметіл (метил) діхлорфенілсілоксани (в ф-ле I RR " = СН 3 , R " ' = С 6 Н 3 Сl 2 ) і олігодіметіл (мстився) -g-тріфторпропілсілоксани (в ф-ле I RR " = СН 3 , R " ' = СН 2 СН 2 СF 3 ), а також К. ж. , Що містять в молекулі одночасно групи СН 3 , С 6 Н 3 Сl 2 і СН 2 CH 2 CF 3 . Для них характерні покращення. змащувальні св-ва і термостійкість; їх використовують як термостійкі (до 200-250 ° С) мастила, гідравлічні. рідини, працездатні також від - 60 до - 100 ° С, і ін. Змащуюча здатність К. ж. поліпшується і при введенні в молекули олігоорганосілоксанов негідролізующіх-ся алкоксигрупи. Напр. , Олігооргано (2-етілгексілоксі) силоксан (R = CH 3 , С 6 Н 5 або ін., R ' -R " ' = з -ОС 8 Н 17 ) - масло для холодильних машин, сумісний з фреонами. Олігоорганогідрідсілоксани (в ф-ле IR = CH 3 або С 2 Н 5 , R'-R ': = Н), а також олігоорганосілоксаноляти Na (R = СН, або З 2 Н 5 , R'-R ': = ONa), що містять реакційноздатні по відношенню до разл. пов-ня групи SiH і SiONa, служать гидрофобизаторами текстильних і будує. матеріалів. як полярних діелектриків для конденсаторів застосовують олиго (метил) -b-ціаноетілсілоксани (в ф-ле I RR " = СН 3 , R " ' = CH 2 CH 2 CN); в залежності від числа груп CH 2 CH 2 CN в молекулі для них e 7-20. Світове вироб-во К.ж. досягає ~ 150 тис. т / рік (1984). Літ. : Енциклопедія полімерів, т. I, М., 1972, с. 1141-50; Соболевський М. В., Музовская О. А., Попелева Г. С., Властивості і галузі застосування кремнійорганічних продуктів, М., 1975; Олігооргалосілоксани. Властивості, отримання, застосування, під ред. М. В. Соболевського, М., 1985. М. В. Соболевський . Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.