Сигналізатори горючих газів і

пристрої, призначені для контролю за накопиченням в повітрі приміщень горючих газів і парів та освітою вибухонебезпечних середовищ. До С. р.р. відносяться газоаналізатори, газосігналізатори і індикатори, к-які м. Б. ручні, переносні і автоматичні стаціонарні. За принципом дії розрізняють термохім. , Термокондуктометріч. , Оптич. і іонізації. пристрою.

Наїб. поширені термохімічні сигналізатори, дія яких брало засноване на каталитич. окисленні; горючих домішок в повітрі в спец. камері, включеної в ланцюг виміряє. моста. Важливі переваги таких-пристроїв- можливість їх градуювання в% ниж. концентрац. межі займання (НКМЗ; см. Займання в пожежному справі ), т. е. безпосередній. визначення вибухонебезпечності аналізованого середовища, і здатність фіксувати взрицо-небезпечні концентрації індивідуальних в-в і суми дек. горючих домішок.

Пром-сть випускає слід. типи сигналізаторів: переносні-для виявлення скупчення парів бензинів при концентраціях 0-30 і 0-150 г / м 3 , для індикації довибухових концентрацій парів нафтопродуктів в повітрі, для контролю за накопиченням горючих газів і парів р-телеглядачам в діапазоні 5-50% НКМЗ, для визначення вмісту горючих газів, парів і їх сумішей; стаціонарні-для сигналізації про досягнення концентрацій окремих горючих газів і парів, відповідних 20% НКМЗ, для безперервного контролю за сумарним вмістом горючих в-в в повітрі закритих приміщень в діапазоні 5-50% НКМЗ.На основі автоматичним. стаціонарних приладів виготовляють комплексні системи, що забезпечують не тільки контроль загазованості, а й захист від неї: пристрій аварійного захисту та сигналізації для перекриття аварійних комунікацій, включення аварійної вентиляції або системи флегматіза-ції (див. Вибухонебезпечність ); системи для запобігання загазованості приміщень вибухонебезпечними в-вами.

Дія кондуктометричних сигналізаторів засноване на залежності теплопровідності контрольованого середовища від концентрації домішок. В осн. ці прилади використовують для визначення Н 2 . Оптичні сигналізатори вимірюють різницю показників заломлення світла в аналізованої середовищі і чистому повітрі і застосовуються для визначення в ньому змісту СН 4 , Н 2 і ін. Дія іонізаційних сигналізаторів засноване на залежності від складу електропровідності газів , іонізованих полум'ям Н 2 і (або) спалювали горючими домішками. Контроль вибухонебезпечності газових середовищ в технол. обладнанні наиб. доцільно проводити за концентрацією Про 2 , не допускаючи її вище мінім. вибухонебезпечного вмісту в горючій суміші. Для визначення концентрації Про 2 при 5-50 ° С особливо поширені термомагн. газоаналізатори.

Літ. : Пожежна безпека. Вибухобезпека. Довідник, під ред. А. Н. Баратова, М., 1987. А. Н. Борат.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.