Шіффово ПІДСТАВИ

(азометинових з'єднання, підстави Шиффа), соед. загальної ф-ли RR'C = NR ", де R, R '= Н, Alk, Аг; R" = Alk, Аr. Соед. , У яких брало R "= Аr, наз. Також Аніл. Маслоподібними або кристалічної. В-ва; не розчин. У воді, розчин. В орг. Р-телеглядачам. Найпростіші Ш. о. Безбарвні, більш складні пофарбовані і відносяться до класу азометинових барвників. Слабкі підстави, р до а зазвичай на 2-3 одиниці менше, ніж для вихідного аміну. ​​ІК спектр має типовий. смугу поглинання в області 1690-1640 см - 1 (група C = N), для N-бензіліденанілінов - в області 1631-1613 см -1 .
Характерні св-ва Ш. о. пов'язані з полярністю групи C = N, будова к-рій м. б. описано резонансом структур:

електрофен. реа Гент реагують з Ш. о. по атому N. З сильними к-тами і алкілгапогенідамі утворюються імініевие солі (р-цію проводять в безводному середовищі через швидке гідролізу останніх); з хлорангидридами і ангідридами к-т - продукти приєднання, до- які в присутності. триетиламіну перетворюються в азетідінони, напр.:

Р-ції з нуклеофилами протікають по атому вуглецю. в присутності. розбавлених к-т Ш. о. гідролізуються до амінів і кетонів; в лужному середовищі більшість стійко; приєднують аміни (продукти приєднання схильні до пере-амінування); з реактивами Гриньяра і літійорг. соед. реагують аналогічно карбонільним соед. ; при взаємодій. з HCN і тріметілсілілціанідом в умовах Штреккер реакції утворюються

-амінокислоти:

Подібно альдегідів і кетонів Ш.о. вступають в р-ції типу альдольної конденсації з соед. , Що містять активну метиленовую групу; ці р-ції лежать в основі манних реакції, а також ряду р-ций, що призводять до утворення похідних хіноліну.
Для Ш. о. характерні р-ції циклоприсоединения з соед. , Що містять кратні зв'язки. Так, з карбенів утворюються азиридин (р-ція 1), з кетен -

-Лактамами (2), з іліди фосфору (р-ція протікає по типу р-ції Віттіга) - алкени і імінофосфорани (3), з 1 , 3-диполярного соед. - пятічленниє ціклоаддукти (4, 5), напр. :

Окислення Ш. о. призводить до карбонільним соед. , При низькій т-ре м. Б. отримані оксазірідіни:

Відновлюються Ш. о. до відповідних амінів, при ЕлектроХіт. відновленні можуть утворюватися діаміни:

Зазвичай Ш. о. отримують конденсацією первинних амінів з альдегідами і кетонами (оптим. значення рН = 4):

Ш. о. , Отримані з аліфатіч. альдегідів і кетонів (напр., СН 2 О, СН 3 СНО), нестійкі і легко полімеризуються, полімеризація протікає по типу альдольної конденсації.
Ш. о. можуть бути отримані також окисленням вторинних амінів, р-ціями елімінування з разл. субстратів, напр. N-хлораминов, р-цією переаминирования, напр. :

Застосовують Ш. о. в орг. синтезі, гл. обр. для отримання гетероцікліч. соед. і вторинних амінів; для захисту альдегідної групи, напр. при циклізації терпенів; в аналіт. хімії - для ідентифікації альдегідів і первинних амінів.
Див. також імінну, Імініевие солі.

Літ. : Вейганд К., Хільгетаг Г., Методи експерименту в органічної хімії, пер. з нім. , М., 1968; Дженкс В., Каталозі в хімії та ензимології, пров. з англ. , М., 1972; Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 3, М., 1982, с. 476-547.

Е. Ш. Каган.

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.