Шамшерай

Шамшерай, Веніяминівець, син Єрохамові (1Пар 8: 26) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.