СЕЛЕНОРГАНІЧЕСКІЕ З'ЄДНАННЯ

містять зв'язок SeЧС. Осн. типи: селеноли RSeH і їх похідні, напр. RSeCN, RSeOH, RSeNR ' 2 , RSeHal, R 2 SeHal 2 і т. Д.; селеноальдегіди і селенокетони RR'C = Se, селеноксіди і діоксиди (селенони) R 2 SeO і R 2 SeO 2 ; селеніди R (Se) n R (n = 1-3); селеніновие і селеноновие к-ти RSeO 2 H і RSeO 3 H та ангідриди (RSeO) 2 O; селеноніевие соед. : Солі R 3 Se + X - (X = Hal, NO 3 ,

, SbF 6 і ін.), іліди і солі ілідів

(Y = PR

3 , SR 2 , SeR 2 ); селеноціклоалкани з 1-5 атомами Se в циклі і разл. числом метиленових ланок; ароматич. гетероцікліч. з'єднання, напр. селі-нофен, селеназіни, селендіазіни і ін.

За св-вам С. с. близькі до сераорг. з'єднанням, але більш реакційноздатні та мають ряд специфічних. св-в. С. с. -електроф. і нуклеофіла. реагенти, активні селективні окислювачі. Вступають в р-ції електрофор. приєднання по кратним зв'язкам С = С, С = С, С = С = С (

транс- приєднання-ня), напр. : Селенові заступники легко обмінюються на разл. функц. групи. Нек-риє С. с. -сильні окислювачі, окислюють аміни, спирти, арілгалогенідов, напр. :

Для селеноксідов, що містять b-водневі атоми, характерна р-ція

син -елімінірованія з утворенням ал-Кенів, напр. : Органоселенілгалогеніди, селеніди і ін. Легко заміщають атом H в орг. з'єднаннях (селенілірованіе), напр. :