НАБУХАННЯ

п о л і м е р про в, збільшення обсягу (маси) полімерного тіла в результаті поглинання рідини або її пара при збереженні їм св -ва нетекучесті (т. е. форма зразка зазвичай не змінюється). Характеризується ступенем н а б у х а н і я-ставленням обсягу (маси) набряклого полімеру до його вихідного об'єму (маси); ступінь набухання збільшується в часі, поступово наближаючись до рівноважного значення. Поглинання рідини полімером обмежується або кінцевим вмістом аморфної фази в частково закристализованому полімері, або наявністю поперечних хім. зв'язків між макромолекулами (сшивками) в сітчастих полімерах. У першому випадку ступінь набухання, як правило, невелика навіть при відносно великій зміст аморфної фази (Н. до 2-3-кратного об'єму), в другому-прі малому числі поперечних хім. зв'язків полімер може поглинати дуже велику кількість рідини, іноді значно (в десятки разів) перевершує масу самого полімеру. Межа Н. обумовлений при цьому зміною ентропії через порушення рівноважної конформації відрізків ланцюга між вузлами сітки при зміні обсягу полімеру під час Н.

Тиск, що розвивається в полімері при Н., може досягати в початковій стадії дек. сотень МПа.

Кінетика Н. визначається спорідненістю рідини до полімеру і швидкістю дифузійних процесів. У пористих полімерах Н.прискорюється в результаті капілярного проникнення в них рідини. В полімерах, які зберігають внутр. напруги, спостерігається тимчасове перевищення ступеня набухання над її рівноважним значенням. Н. в рідинах, необмежено сумісних з полімером, призводить до його повного розчинення і переходу в в'язкотекучий стан (див. Розчини полімерів).

На практиці з Н. пов'язані переробка полімерів в контакті з рідинами (парами), обробка харч. продуктів, стійкість форми і розмірів полімерних виробів, експлуатованих, напр. , В контакті з парами води.

Літ. : Тагер А. А., Фізюсохімія полімерів, 3 вид. , М., 1978; Папков С. П., Рівновага фаз в системі полімер - розчинник, М., 1981. З. П. Папков.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.