СОЛІ

клас хім. з'єднань. Загальноприйнятого визначення поняття "С.", так само як і термінів "кислоти і підстави", продуктами взаємодій. яких брало С. є, в даний час не існує. С. можуть розглядатися як продукти заміщення протонів водню к-ти на іони металів,

,

і ін. Катіони або груп ОН підстави на аніони к-т (напр., Сl - , ). Продуктами повного заміщення є середні С., напр. Na

2 SO 4 , MgCl 2 , неповного - кислі або основні С., напр. KHSO 4 , CuClOH. Розрізняють також прості С., що включають один вид катіонів і один вид аніонів (напр., NaCl), подвійні С., що містять два види катіонів [напр. , KAl (SO 4 ) 2 Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.