Рума

Рума (від євр. "Бути високо вгорі"), рідне місто матері царя Іоакима (4Цар 23: 36) ; це місто ототожнюють або з Арум ( см. Арума) під Сихемів, або з Румой, що згадується в працях Йосипа Флавія і в Талмуді. Це сучасна. Хирбет-Румі, що лежить в 1, 5 км зап. Ер-Руммане (Риммон, 2).

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.