РОДАНІНИ

група орг. соед. , Що містять залишки ро-данина (4-оксо-2-тіоксо-1, 3-тіазолідин; ф-ла I), тіорода-нина або тіопропіороданіна (II). Наїб. інтерес представляють азороданіни, одержувані азосочетанія ароматич. амінів з роданіном. Ці сполуки. застосовують в аналіт. хімії для ідентифікації, фотометріч. і екстракційно-фото-метрич. визначення благородних металів (крім Os), Hg і Pb. Особливо широко поширені розглянуті нижче реагенти.

Сульфохлорфенолазороданін (2-гідрокси-5-хлор-3 - [(4-оксо-2-тіоксо-5-тіазолідин) азо] бензолсульфокислота; III), мовляв. м. 367. 80, оранжевий аморфне в-во, розчин. в воді, етанолі, гірше-в ацетоні. Служить для ідентифікації та фотометріч. визначення платинових металів у вигляді ацидокомплексів (ацетати, хлориди, фосфати, сульфати). Визначення Pt (II, IV), Rh (II, III), Ir (III, IV), Ru (III, IV), Pd (II) проводять в 3-10 М розчинах НС1, H 3 PO 4 , H 2 SO 4 , CH 3 COOH, Au (III) -в 1 М НС1, а Аg -При pH 1-6. Максимуми поглинання l макс в спектрах реагенту і ЄДР комплексних соед. з обумовленими металами складають соотв. 430 і 500-520 нм; молярний коеф. поглинання e l комплексних соед. - (2-12) Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.