Вибір Редакції

Ріттер РЕАКЦІЯ

(Ріттера-Графа р-ція), отримання N-заміщених амідів карбонових кислот взаємодій. нітрилів з олефінами або їх похідними (напр., a, b-ненасичений-ні к-ти, їх ефіри, аміди, a-галогенолефіни) у присутності. кислотних каталізаторів:

В якості каталізаторів використовують 85-100% -ву H 2 SO 4 , 90% -ву НСООН, 85-95% -ву Н 3 РВ 4 , CH 3 SO 2 OH, HOSO 2 X (X = Cl, F), суміш H 2 SO 4 і BF 3 , борофторід нітро-ня і ін. Р-цію спочатку проводять при 25-50 ° С в орг. р-телеглядачам (напр., в СН

3 СООН, С 2 Н 5 СООН, С 4 Н 9 ОС 4 Н 9 ), в разі рідких нітрилів-без р-розчинника. Потім в реакц. середу додають воду. Виходи амідів 50-85%. Припускають, що механізм P. p. включає передуватиме. освіту з олефина карбкатиона (ф-ла I), його взаємодій. з нуклеофіла. атомом N нітрит і послід. гідроліз інтер-Медиатим, напр. :

В умовах P. p. карбкатион утворюють також вторинні і третинні спирти, гліколі з вторинними групами ОН та ін. Тому в широкому сенсі до P. p. іноді відносять р-ції за участю і таких з'єднань. По-ва, що утворюють стійкі карбкатион (напр., Тріфенілкарбінол), в р-цію не вступають.

В р-цію, аналогічну P. p. , Вступають тіоціанати, з альдегідів і нітрилів в умовах P. p. утворюються біс-аміди:

RSCN + (СН

3

) 3 СОН: RSC (O) NHC (CH 3 ) 3 2RCN + R'CHO: R'CH (NHCOR) 2 В катіонах нІТРИЛИ, отриманих взаємодій.нітрилів з гликолями, має місце самовільне електрофор. замикання циклу, що дозволяє з високими виходами отримувати різноманітні гетероцікліч. з'єднання (синтез Тильманса-Ріттера), напр. : Р-цією дінітрілов з гликолями у присутності. H

2

SO

4 отримують лінійні поліаміди. P. p. широко використовують для лаб. і пром. отримання заміщених амідів карбонових кислот. Р-ція відкрита в 1940 П. Графом і детально вивчена в 1948 Дж. Ріттером. Літ. : Зільберман

Е. Н.,

Реакції нітрилів, М., 1972; Загальна органічна хімія, пер. з англ. , Т. 3, М., 1982, с. 663-65; Krimen L. I., Cota D. J., в кн. : Organic reactions, v. 17, N. Y., 1969, p. 213-27; Polla E., "Bull. Soc. Chim. Belg.", 1985, v. 94, № 1, p. 81-83. C. K. Смирнов. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.