Рибосоми

великий внутрішньоклітинний макромолекуляр-ний ансамбль, відповідальний за синтез поліпептидного ланцюга з амінокислот (трансляцію); складається з молекул РНК (т. зв. РИБОСОМНА РНК, або рРНК) і білків.

Осн. маса Р. локалізована в цитоплазмі. У бактеріальній клітині Р. складають до 30% її сухої маси: на одну бактеріальну клітину припадає приблизно 10 4 Р. У еукаріотіч. клітинах (клітини всіх організмів, за винятком бактерій і синьо-зелених водоростей) відносить. зміст Р. менше, і їх кількість дуже сильно варіює залежно від білок-синтезуючої активності відповідної тканини або окремої клітини.

В еукаріотіч. клітці все Р. цитоплазми (як мембрано-зв'язані, так і вільні) утворюються в полісом; вважається, що там вони неактивні. Еукаріотіч. клітина має також спеціальні Р. в мітохондріях (у тварин і рослин) і хлоропластах (у рослин). Р. цих органел відрізняються від цитоплазматических розмірами і недо-римі функцион. св-вами. Вони утворюються безпосередньо в цих органелах.

Розрізняють два осн. типу Р. Всім прокаріотіч. організмам (бактерії і синьо-зелені водорості) властиві т. зв. 70S Р., що характеризуються коеф. (Константою) седиментації ок. 70 одиниць Сведберга, або 70S (по коеф. Седиментации розрізняють і Р. ін. Типів, а також субчастіци і біополімери, що входять до складу Р.). Їх мовляв. м. становить 2, 5

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.