Переамінування

(трансамінування), оборотний перенесення аміногрупи з молекули одного орг. соед. в молекулу іншого. Наїб. роль П. грає в біохімії в процесах метаболізму азотистих основ в тканинах тварин і рослин. Полягає в перенесенні аміногрупи від молекули a-амінокислоти в молекулу a-кетокислот, як правило за участю ферментів - амінотрансфераз (трансаміназ), напр. по р-ції:

В живих організмах на р-ціях такого типу грунтуються синтез і дисиміляція амінокислот.

Амінотрансферази (більше 50 різновидів) містять в якості кофсрмента похідні вітаміну В 6 -пірі-доксаль-5'-фосфат (ф-ла I) і піридоксамін-5'-фосфат (II). В основі каталитич. активності пиридоксаль-5-фосфату лежить здатність його формільной групи утворювати з амінокислотами шіффово підстави, легко гидролизующиеся до піридоксамін-5-фосфату і a-кетокислот. Загальна схема П. за участю цих ферментів є сумою двох напівреакцій:

A. E. Браунштейн і M. M. Шемякін в 1953 сформулювали загальний механізм П. в біол. системах, що складається з ряду промежут. стадій. Детально механізм П. під дією амінотрансфераз розглянуто в ст. Аспартатамінотранс

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.