Штреккер РЕАКЦІЇ

1) отримання a-амінокислот з альдегідів або кетонів дією NH 3 і HCN з послід. гідролізом утворюються

-амінонітрілов (т. зв. синтез Штреккер):

В р-цію вступають аліфатіч. , Аліцікліч. і ароматичних. альдегіди і кетони. Якщо замість NH 3 використовувати первинні або вторинні аміни, то утворюються N-заміщені

-амінокислоти. Ш. р. здійснюють последоват. змішанням вихідних реагентів (до карбонильному соед. додають NH 3 , а потім HCN - класичні. варіант Ш. р.), введенням всіх трьох реагентів в р-цію одночасно або перетворенням карбонильного соед. на першій стадії в ціангідрін; іноді останній варіант зв. модифікацією Тимана;

Замість HCN використовують також NaCN в фосфатному буферному розчині, (CH 3 ) 3 SiCN у присутності. каталізаторів (А1С1 3 , ZnI 2 ), суміш MCN (M = Na, К) з NH 4 C1 ( Зелінського-Стадникова реакція).
Карбонільні соед. можуть вводитися в Ш. р. у вигляді бі-сульфітного похідного; в деяких випадках a-діалкіламінонітріли можна отримувати з високим виходом дією HCN або водного розчину NaCN на солі імін.
Отримання

-амінонітріла зазвичай ведуть при помірній т-ре (20-50

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.