Рафу

Рафу ( "зцілений"), Веніяминівець, батько Палтіїла, одного з дванадцяти розвідників, посланих Мойсеєм в Ханаан (Чис 13: 10) .

Біблійна енциклопедія Брокгауза. Ф. Рінекер, Г. Майер. 1994.