Піробензол

рідка суміш бензолу і його гомологів, що отримується пиролизом бензинових і гасових нафтових фракцій і газів нафтопереробки при 700-900 0 C. Характеристика: межі википання 80-175 0 C, т. Заст. не вище -18 0 C, теплота згоряння 41, 3 MДж / кг, октанове число 88 і 102 соотв. по моторному і дослідні. методам, зміст S не більше 0, 02%; к-ти, луги, вода і хутро. домішки повинні бути відсутніми. П. -високооктановий компонент бензинів. У міру розширення використання високооктанових продуктів каталитич. крекінгу і риформінгу і ін. з'єднань (напр., метил тре -бутілового ефіру) П. втрачає значення.

Літ. :

Гуреєв А. А., Жоров Ю. M., Смідович E. В., Виробництво високооктанових бензинів, M., 1981. В. Г. Спіркіп. Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.