ПОЛІРЕКОМБІНАЦІЯ

процес утворення полімерів рекомбинацией своб. радикалів, що генеруються дією орг. пероксиду на мономер, що знаходиться в рідкому стані:

(R 'і R: -Ar, Alk, нітрильнаПідкладка, складноефірний або ін. група; R

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.