Поліконденсації

(від грец. polys - численний і конденсація), синтез полімерів взаємодією бі- або поліфункціон. мономерів і (або) олігомерів, зазвичай супроводжується виділенням нізкомол. продукту (води, спирту, NH 3 , галогеноводорода, відповідних солей і ДР

Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л . Кнунянц. 1988.