ПОЛЯРНІ МОЛЕКУЛИ

молекули, що володіють постійним дипольниммоментом під час відсутності зовн. елект. поля. Дипольний момент притаманний таким молекулам, у яких брало розподіл електронного та ядерного зарядів не має центру симетрії. Зазвичай полярність окремих фрагментів молекули або хім. зв'язків між двома атомами (або великим числом атомів) визначається величиною відповідного дипольного моменту: чим він більший, тим сильніше полярність.

Під впливом зовн. елект. поля в-во поляризується, т. е. в ньому виникає дипольний момент одиниці об'єму. У в-в, що складаються з П. м., Поляризація обумовлена ​​зміщенням електронної щільності під впливом поля і орієнтацією молекул в полі. Орієнтації молекул перешкоджає тепловий рух, тому вивчення залежності поляризації від т-ри дозволяє визначати дипольний момент молекул (ур-ня Ланжевена-Дебая; см. Діелектрики). Для двохатомних молекул полярність часто пов'язують з наближеним поданням електронної хвильової ф-ції в рамках валентних зв'язків методу як суми двох доданків, одне з яких брало відповідає ковалентного схемою, інше -іон валентної схемою. Таке співвідношення дозволяє ввести поняття про ступінь ковалентності або ступеня іон-ності хім. зв'язку, причому полярність зв'язку визначається в осн. іонної складової.Для багатоатомних молекул також можливо подібне наближене виділення в електронній хвильової ф-ції ковалентного і іонної складових.

В-ва, утворені сильно П. м., Як правило, добре розчин. в полярних р-телеглядачам, тоді як при відсутності у молекул скільки-небудь значить. дипольного моменту в-во розчин. лише в неполярних р-телеглядачам. По-ва, що включають сильно полярну кінцеву групу і об'ємний неполярний фрагмент (т. Зв. Дифільні молекули), зазвичай відносяться до числа поверхнево-активних речовин.

Літ. см. при ст. Дипольний момент. Н. Ф. Степанов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.