Вибір Редакції

Плацентарного лактогену

(хоріонічний сомато-маммотропін, хоріосоматомаммотропін), білковий гормон, що виробляється специализир. клітинами плаценти (виявлений також в зовнішньому шарі поверхневих клітин зародка). Молекула П. л. являє собою одну полі-пептидний ланцюг, побудовану з 191 амінокислотного залишку (мол. м. ок. 22 тис.) і має 2 зв'язку SЧS; ок. 45% поліпептидного ланцюга має структуру a-спіралі. З екстрактів плаценти і сироватки крові вагітних жінок виділена дімерная форма П. л. (2-25% від загального кол-ва гормону), яка зберігає його біол. активність.

Первинні структури П. л. і соматотропіну людини дуже близькі. Обидва гормону розрізняються лише 29 амінокислотними залишками. Єдностей, залишок триптофану в поліпептидного ланцюга П. л. людини займає положення 86, перебуваючи, як і залишок триптофану в соматотропіну, в гідрофобному оточенні всередині молекули. Біол. активність гормону обумовлена ​​N-кінцевим ділянкою молекули, в к-рий входить 2 / 3 амінокислотних залишків. Роль С-кінцевої ділянки (141-191), по-видимому, полягає в стабілізації активної конформації молекули П. л.

В процесі біосинтезу П. л. спочатку утворюється разом з N-кінцевим сигнальним пептидом, к-рий забезпечує проходження гормону через цітоплазматіч. мембрану ендо- плазматіч.ретикулума і ферментативним шляхом відщеплюється від П. л. до відділення поліпептидного ланцюга від рибосом.

фізіолого. значення П. л. до кінця не встановлено. Вважається, що йому належить істот. роль у розвитку молочних залоз, стимуляції лактогенезу на його ранній стадії, а також в регуляції вуглеводного і білкового обміну під час вагітності та забезпеченні нормального росту плода. У процесі вагітності концентрація П. л. в крові поступово наростає, досягаючи максимуму в пізньому періоді вагітності і різко падаючи одразу після пологів. Біол. активність препаратів П. л. якісно подібна також з активністю гіпофізарних гормонів пролактину і соматотропіну, але проявляється в значно меншому ступені (напр., його ростостимулюючі активність приблизно в 100 разів нижче, ніж у соматотропіну).

Препарати П. л. отримують з плаценти людини і тварин. Визначення рівня гормону в крові у вагітних служить тестом, що характеризує ф-цію плаценти і життєздатність плоду.

Літ. : Біохімія гормонів та гормональної регуляції. M., 1976, с. 44-93; Sherwood L. M. [а. о.], "Nature New Biol.", 1971, v. 233, № 36, p. 59-61; Hartog M., "Clin. Endocrinol.", 1972, v. 1, № 2, p. 209-18; Niall H. D. [a. o.], "Recent Progr. in Hormone Res.", 1973, v. 29, p. 387-416; Szczesna E., Boime I., "Proc. Nat. Acad. Sci. USA", 1976, v. 73, № 4, p. 1179-83; Russell J. [a. o.], "J. Biol. Chem.", 1981, v. 256, № 1, p. 296-300; Ivanyi J., "Molec. Immunology", 1982, v. 19, № 12, p. 1611-18. А. А. Булатов.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.