Пірон

(кетопірани, оксопірани), мовляв. м. 96, 08. Розрізняють a-П (2H-піран-2-он, кумалін; ф-ла I) і g-П. (4H-піран-4-он, пірокоман; II).

a-П. -бесцв. рідина з запахом свіжого сіна; т. пл. 8-9 0 C, т. Кип. 206-209 0 C, 102-103 0 C / 20 мм рт. ст. ;

1, 1972;

1, 5298; розчин. в орг. р-телеглядачам; при зберіганні повільно полимеризуется; слабка основа, під дією сильних к-т протоніруется по атому Про циклу.

g-П. -бесцв. кристали; т. пл. 33 0 C. т. кип. 105 ° С / 23 мм рт. ст. ;

1, 1900;

1, 5238; добре розчин. в воді, діетиловому ефірі, гірше-в етанолі; слабка основа, при протонировании утворює гідролізу-щіеся солі, напр. гідрохлорид (т. пл. 139 0 C), пікрати (т. пл. 129 0 C).

В молекулах П. p-електрони подвійних зв'язків циклу справа-калізовани і знаходяться в сполученні з неподіленої електронної парою атома Про циклу і карбонільної групою. Електрофор. заміщення в П. відбувається згідно з положеннями 3 і 5, напр. :

a-П. і його похідні володіють св-вами ненасичених d-лактонов і легко вступають в р-ції нуклеофіла. заміщення, к-які зазвичай супроводжуються розкриттям циклу, напр, легко гідролізуються в присутності. лугів по зв'язку СЧО циклу:

При дії NH 3 або первинних амінів a- і g-П. превращ. в пірідона, напр. :

Гідрування a-П. і його похідних у присутності. Pd / С призводить до насичений. d-лактон (тетрагідро-2-піранонам) з невеликою домішкою продуктів гідрогенолізу, гідрування g-П. і його похідних-до продуктів повного відновлення - 4-гідроксітетрагідропіранам.

a-П. легко вступає в дієновий синтез, при УФ опроміненні кількісно изомеризуется:

g-П. і його похідні на відміну від a, b-ненасичений. кетонів з працею вступають в р-ції приєднання і, як правило, не утворюють похідних по карбонільної групі (оксимов, фенілгідразонов, підстав Шиффа). Для них характерна здатність під дією HClO 4 або її похідних превращ. в солі пірилію, напр. :

Отримують a- і g-П. декарбоксилюванням у присутності. міді соотв. кумаліновой (ф-ла III) і хелідоновую (IV) к-т; останні синтезують по р-ціям циклоконденсації. Аналогічно отримують і похідні П., напр. :

2, 6-диметил g-пірон м. Б. отриманий з оцтового ангідриду по р-ції:

П. -структурние фрагменти деяких алкалоїдів, напр. янгоніна (4-метокси-6-n-метоксістіріл-a-пірон), каваіна (4-метокси-6-Стир-5, 6-дигідро-a-пірон), стероїдів, що стимулюють серцеву діяльність (напр., сцілларен А) , флавоноїдів буфотоксіна, ксантону і ін. (див. також Флавони).

Літ. : Гетероциклічні сполуки, під ред. P. Ельдерфілда, пров. з англ. , Т. I, M., 1953, с. 269-310; «Успіхи хімії». 1967, т. 36, ст. 3, с. 437-74; Дригіна О. В., Гарновскій А. Д., Казанцев А. В., там же, 1985, т. 54, ст. 12, с. 1971- 96; Van der Plas H. S., Streef J. W., Aromatic and heteroaromatic chemistry, v. 5, L., 1977, p. 163-259. P. А. Караханов, В. І. келар.


Хімічна енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. І. Л. Кнунянц. 1988.